Kontakt

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu:

ZŠ Brno Sirotkova
Mgr. Marcela Cvrkalová
Sirotkova 36
616 00 Brno-Žabovřesky

E-mail: info@pythagoriada.cz

Zájemci o tuto soutěž se mohou přihlásit i u příslušného krajského koordinátora

PRAHA

Mgr. Michaela Perková, Magistrát hl. m. Prahy, oddělení sportu, volného času a projektů, Jungmannova 35/29, 11000
Praha 1, tel.: 236 005 95, michaela.perkova@praha.eu
Kontakty na organizátory okresních kol:
DDM Praha 2: Richard Mucha richard.mucha@ddm-ph2.cz
DDM Praha 3: Eva Němcová eva.nemcova@ulita.cz
DDM Praha 4: Mgr. Rostislav Jančar, jancar@planina.cz
DDM Praha 5: Jana Hromádková jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
DDM Praha 6: Mgr. Jiří Podlaha podlaha@ddmp6.cz
DDM Praha 7: PaedDr. Dagmar Krajčová krajcova@ddmpraha7.cz
DDM Praha 8: Mgr. Markéta Sýkorová sykorova@ddmpraha8.cz
DDM Praha 9: Ing. et Bc. Lucie Zárubová lucie. zarubova@ddmpraha9.cz
DDM Praha 10: Zbyněk Chalupa chalupa@dumum.cz

STŘEDOČESKÝ

Mgr. Lenka Škopová, KÚ, Odbor regionálního rozvoje, odd. mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
tel. 257 280 196, e-mail: skopova@kr-s.cz, Bc. Petr Hoskovec, KÚ, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 257 280 263, e-mail: hoskovecp@kr-s.cz

ÚSTECKÝ

Bc. Jaroslav Černý, Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí n. Labem
tel: 475 210 861, +420 777 803 983, e-mail: cerny@ddmul.cz

LIBERECKÝ

PhDr. Miloslava Čechlovská, Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162
Ing. Eva Hodboďová, KÚ, Odbor školství, mládeže a sportu, odd. mládež, sportu a zaměstnanosti, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec, tel: 485 226 635, 739 541 550, e-mail: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz

PLZEŇSKÝ

Mgr. Ludmila Novotná, KÚ, Odbor školství, mládeže a sportu, odd. mládeže a sportu, Škroupova 18,
306 13 Plzeň
tel: 377 195 373, fax 377 195 364, e-mail: ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

KARLOVARSKÝ

Bc. Lenka Butašová, OŠMT KÚ Karlovarského kraje, lenka.butasova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Jana Lukášová, OŠMT KÚ Karlovarského kraje, jana.lukasova@kr-karlovarsky.cz

JIHOČESKÝ

Vlasta Brůčková, DDM Tržní nám. 346, 390 01 Tábor
tel.: 381 202 824, e-mail: spv@ddmtabor.cz

VYSOČINA

Ing. Karolína Smetanová, KÚ, Odbor školství, mládeže a sportu, odd. mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
tel.: 564 602 942, e-mail: smetanova.k@kr-vysocina.cz
Jitka Kalasova, Active – SVČ Žďár nad Sázavou, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 771 116 018, e-mail: kalasova@activezdar.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ

Mgr. Dana Beráková, Školské zařízení pro DVPP KHK, vedoucí odd. soutěží a přehlídek, Štefánikova 566, 500 11 Hradec
Králové, tel.: 725 059 837, e-mail: berakova@cvkhk.cz https://soutezekhk.cz

PARDUBICKÝ

Soňa Petridesová, DDM ALFA, Pardubice – Polabiny, Družby 334, odl. Pracoviště DELTA,
Gorkého 2658, 530 02 Pardubice
tel.: 466 301 013, 777 744 954, e-mail: sona.petridesova@ddmalfa.cz
Mgr. Jana Křenová, tel. 734 643 610, e-mail: j.krenova@zspol3.cz – odborný garant soutěží Pardubického kraje
Mgr. Lenka Havelková, KÚ, Odbor školství a kultury, odd.organizační a vzdělávání, Komenského nám. 125, 532 11
Pardbuice, tel.: 466 026 215, e-mail: lenka.havelkova@pardubickykraj.cz

JIHOMORAVSKÝ

Bc. Jana Toninger Konečná, odbor školství, KÚ JMK, Cejl 73, 60182 Brno
tel.: 54165 8306, e-mail: toninger.jana@jmk.cz

ZLÍNSKÝ

Mgr. Radim Sukop, OŠMT KÚ Zlínského kraje, radim.sukop@kr-zlinsky.cz, tel. 577043744
Okres Kroměříž: PaedDr. Libuše Procházková, 1. ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov,
tel.: 573 312 087, e-mail: libuse.prochazkova@1zsholesov.cz
Okres Uherské Hradiště: Mgr. Jaroslava Kučová, ZŠ Staré Město, Komenského 1720, 686 03 Staré Město,
tel.: 702 278 873, e-mail: kucova@zsstmesto.cz
Okres Vsetín: Mgr. Tereza Piskláková, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436, 755 01 Vsetín
tel.: 571 412 772, e-mail: pisklakova@email.cz
Okres Zlín: PaedDr. Petr Pleva, ZŠ Zlín, Slovenská 3076, 760 01 Zlín, tel.: 577 006 538, e-mail: pleva@zsslovenska.eu

OLOMOUCKÝ

Bc. Romana Fedurcová, Odbor školství a mládeže, odd. krajského vzdělávání, Jermenkova 40b, 77911 Olomouc, tel.: 585 508 661, e-mail: r.fedurcova@olkraj.cz
Mgr. Miroslava Poláchová, ZŠ Olomouc, Stupkova 16, 779 11 Olomouc,
tel.: 581 111 201, e-mail: mirka.polachova@seznam.cz

MORAVSKO-SLEZSKÝ

Ing. Ondřej Schenk, KÚ, odbor školství, mládeže a sportu, 28. Října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 250, e-mail: ondrej.schenk@msk.cz
Mgr. František Pokluda, KÚ, odbor školství, mládeže a sportu,
Tel.: 595 622 420, e-mail: frantisek.pokluda@msk.cz
Júlia Sladkowská, SVČ Juventus, Karviná, U Bažantnice 1794,735 06 Karviná, Nové Město, tel. 596 311 530, email: julie.sladkowska@juventus.cz Bohumila Raděntová, DDD M. Majerové 1722/23, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 596 953 661, 725 037 078, e-mail: bohumila.radentova@ddmporuba.cz