Pravidla soutěže

Pravidla pro konání OK soutěže Pythagoriáda platné pro školní rok 2022/23 – PREZENČNÍ FORMA KONÁNÍ:

  1. Do okresního kola postupují z každé školy a z každé kategorie úspěšní řešitelé s největším počtem bodů. O dalších postupujících rozhodne předseda okresní komise dle místních podmínek.
  2. Zadání a řešení úloh okresního kola Pythagoriády byla zaslána pracovníkům krajských úřadů, odpovědným za soutěže v jednotlivých krajích, elektronickou poštou ve středu a čtvrtek 17. 11. , zadání v UA v neděli 20. 11. Pracovníci krajských úřadů zajistí rozeslání úloh organizátorům okresních kol.
  3. Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení má 60 minut čistého času. Při řešení úloh NENÍ povoleno používat kalkulačky ani tabulky.
  4. Úlohy pro jednotlivé ročníky jsou závazné a nelze je měnit či vynechávat, ani jinak upravovat či zaměňovat. Obrázky k úlohám mají pouze ilustrační charakter.
  5. Soutěž se uskuteční prezenční formou, řešení žáci odevzdávají v listinné podobě. Zadání je připraveno pro oboustranný tisk. Soutěžící píší výsledky přímo do zadání, v němž jsou vloženy řádky pro zápis odpovědi. Je vhodné dát soutěžícím k dispozici volný list papíru pro pomocné výpočty.
  6. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod.
  7. Úspěšným řešitelem OK je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů.
  8. Pro stanovení jednoznačného pořadí soutěžících na prvních místech jsou úlohy OK členěny na tři úrovně obtížnosti: 1. až 5. úloha nejnižší obtížnost A, 6. až 10. úloha střední obtížnost B, 11. až 15. úloha nejvyšší obtížnost C. V případě rovnosti získaných bodů rozhoduje o pořadí soutěžících počet správně vyřešených úloh vyšší obtížnosti. Získají-li například 12 bodů celkem tři soutěžící následujícím způsobem, budou seřazeni takto: 1. místo soutěžící, který vyřešil 4 úlohy A, 3 úlohy B a 5 úloh C, 2. místo soutěžící, který vyřešil 4 úlohy A, 4 úlohy B a 4 úlohy C, 3. místo soutěžící, který vyřešil 5 úloh A, 4 úlohy B a 3 úlohy C).

Školám v okresech, kde není možné soutěžit prezenční formou (okresy v Jihočeském, Karlovarském a Libereckém kraji a obvod Praha 6) bude zadání distribuováno přímo na emailové adresy vyučujících v zapojených školách, a to v brzkých ranních hodinách v den soutěže.

Úlohy pro jednotlivá kola jsou zpracovány autorským kolektivem tvořeným pedagogy ze ZŠ a víceletých gymnázií, úlohy prochází recenzí učitelů matematiky a pedagogickou recenzí. Obsah úloh nepřesahuje výstupy z RVP.

Připomínky k úlohám zasílejte na adresu cvrkalova@zssirotkova.cz

V Brně dne 6. 11. 2022, doplněno 20 11. 2022

Mgr. Marcela Cvrkalová – tajemník soutěže