Pravidla soutěže

Pravidla a termíny soutěže Pythagoriáda platné pro školní rok 2021/22:

 1. Účast v soutěži je dobrovolná, zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku základní školy, resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, event. žák nižšího ročníku.
 2. Zájemci o soutěž se přihlásí u učitele pověřeného vedením školního kola Pythagoriády (zpravidla vyučujícího matematiky), který žákům zadá soutěžní úlohy.
 3. Zadání a řešení úloh školního a okresního kola Pythagoriády budou zaslána pracovníkům krajských úřadů zodpovědným za soutěže v jednotlivých krajích elektronickou poštou. Tito zajistí rozeslání úloh na jednotlivé školy v příslušném kraji. O organizátorech okresních kol jsou informovány také odbory školství jednotlivých krajských úřadů.
 4. Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení má 60 minut čistého času. Při řešení úloh NENÍ povoleno používat kalkulačky ani tabulky.
 5. Úlohy pro jednotlivé ročníky a jednotlivá postupová kola jsou závazné a nelze je měnit či vynechávat, ani jinak upravovat či zaměňovat. Obrázky k úlohám mají pouze ilustrační charakter.
 6. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod.

Školní kolo:  termín pro 6. – 9. ročník ZŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií: (všechny kategorie) 2. 11. 2021

 1. Organizátor školního kola vyhodnotí řešení úloh školního kola a výsledkovou listinu všech zúčastněných žáků zašle organizátorovi okresního kola a také krajským koordinátorům. Vyhodnocení školního kola zpracuje do 19. 11. 2021.
 2. Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 10 a vice bodů.
 3. Do okresního kola postupuje úspěšný řešitel s největším počtem bodů. O dalších postupujících rozhodne předseda okresní komise dle místních podmínek. Ten může rozhodnout o případných dalších úpravách bodové hranice a stanovit tak minimální a maximální počet bodů pro postup do okresního kola.

Okresní kolo:  termín pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií: 7. 12. 2021, termín pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídajících ročníků VG 8. 12. 2021. Organizátor OK může rozhodnout o případném sloučení obou termínů do jediného.

 1. Příslušná okresní komise soutěže Pythagoriáda zodpovídá za výběr a pozvání soutěžících do okresního kola a za jeho řádný průběh.
 2. Úspěšným řešitelem okresního kola je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů.
 3. Po skončení okresního kola zašle okresní komise výsledkové listiny s celkovým počtem zúčastněných žáků v jednotlivých krajích na odbor školství KÚ pracovníkovi zodpovědnému za soutěže.
 4. V případě, že KHS nebo Hlavní hygienik ČR nepovolí konání okresních kol soutěží prezenční formou, bude o
 5. Okresní kolo soutěže bude vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci realizováno na jednotlivých zúčastněných školách formou distanční (elektronickou). Vyhodnocení okresních kol a vytvoření výsledkových listin zajistí pořadatel soutěže – ZŠ Sirotkova, Brno. Výsledkové listiny budou zaslány organizátorům okresních kol a v agregované formě zveřejněny dálkovým přístupem. 

V Brně dne 1. 9. 2021

Mgr. Marcela Cvrkalová – tajemník soutěže